Buddha

Niebiański Deszcz Uzdrawiania

Nauczyciele Japońskiego Usui Reiki

Zarys Programu Dai Roku Tou

Program Nauczania Usui Reiki

Sutra 8 Przebudzeń Wielkich Istot

Podręcznik Nauczyciela Usui Reiki

Informacje o Treningach

Kontakt z Autorem Opracowania
Tradycyjne Japońskie USUI REIKI
niebiański deszcz uzdrawiania energią Ki w japońskim leczniczym chi-kung

Usui Reiki Ryoho

Usui Sensei
Mikao Gyoho Usui Sensei - Założyciel Systemu

Usui Reiki Ryoho swoje korzenie wywodzi głównie z taoistycznego wewnętrznego qigong (chi kung) leczniczego, chińskiej medycyny pięciu przemian oraz z buddyjskiej szkoły Tendai. Praktykant zostaje połączony z Reiki poprzez serię synchronizujących procesów transformujących zwanych zwykle inicjacjami, harmonizacjami lub dostrojeniem. Cały inicjacyjny proces dostrojenia do źródła Reiki zwanego Sonten (Niebiański Wszechduch) dokonywany jest tradycyjnie w kolejnych ośmiu stopniach wtajemniczenia podzielonych na trzy poziomy certyfikacji (kompetencji) i stanowi zasadniczą część tego systemu bioenergoterapii.

Reiki Ryoho nie jest systemem religijnym ani wyznaniowym, a jako skuteczna metoda duchowego uzdrawiania jest ponadwyznaniowe, ponadkulturowe i ponadrasowe, chociaż odnosimy się do źródła Reiki jako do Najwyższej Boskości, Źródła Stworzenia czy Istoty Wszystkiego, którą z japońska zwie się Sonten i rozumie jako Miłość, Światło i Moc. Reiki nie stoi w sprzeczności z jakimikolwiek praktykami religijnymi, duchowymi czy medytacyjnymi, a przeciwnie - wzbogaca je i wzmacnia oraz dzięki swej uniwersalności pozwala lepiej zrozumieć. Metoda uzdrawiania duchowego przez nakładanie rąk tak jak ją przekazywano od pradziejów, szczególnie na wschodzie, stała się ostatnimi laty bardzo popularna w kręgach chrześcijańskich jako tzw. Leczenie Duchem Świętym. Duch ten sam, tylko oprawa ideologiczna wzbogacona o treści dogmatyczne, nie zawsze akurat potrzebne uzdrowicielowi dla pomocy potrzebującym. Wiele amerykańskich odłamów chrześcijańskich, także pastorzy koreańscy inspirują się systemami wschodnimi, w tym Reiki i używają metod nakładania rąk dla uzdrawiania, znajdując na takie działania uzasadnienie biblijne.

Oryginalnym celem leczniczego systemu Usui Reiki jest uzdrowienie całej osoby (ciała, umysłu i ducha). Założyciel, Mikao Gyoho Usui wyraźnie zaznaczył w swoich rękopisach dotyczących Reiki, że jest to system leczenia chorych i potrzebujących oraz, że powinnością inicjowanych praktykantów jest zarówno uzdrawianie siebie jak i leczenie swoich najbliższych poprzez robienie sesji Reiki członkom własnej rodziny oraz przyjaciołom. Samouzdrawianie czynione jest na dwa sposoby podstawowe:

1. Zawiera zestaw pięciu konfirmacji użytkowanych przez praktykantów metody Reiki każdego poranka i każdego wieczoru. Znany jest także jako Reguły Cesarza Meiji.

2. Zawiera inicjacyjny przekaz metod służących samouzdrawianiu oraz leczeniu innych z użyciem starożytnych metod qigong w których przekazuje się Ki (bioenergia) poprzez nakładanie rąk, magnetyzacje czy masaże na określone znajomością meridianów (Mo) obszary ciała.

Reiki (wym. reeiki w taki sposób, że dźwięk "r" zbliżony jest w wymowie do "l", gdyż w oryginale język japoński nie posiada twardego "r") jest starożytną sztuką duchowego leczenia przez nakładanie rąk, uaktywnioną ponownie w Japonii w XIXw. przez dr Mikao Gyoho Usui. Termin Reiki jest wyrazem starojapońskim pochodzenia chińskiego i oznacza bioenergię, siłę czy moc życia zawartą wewnątrz każdej ludzkiej duszy (jaźni). Reiki to stara sztuka uzdrawiania poprzez nakładanie rąk i przekazywanie bioenergii wszechobecnej w zasobach każdej ludzkiej istoty. Podstawą dla zrozumienia metody Reiki jest pojęcie Ki (chiń. Qi, Chi) tłumaczone zwykle jako duch, energia, umysł, a oddawane w interpretacji jako Uniwersalna Energia Życia, Pole Życia, bądź nowocześnie jako biopole czy bioenergia.

Reiki by Usui

Czym jest Ki (Qi, Chi)

Cesarz Meiji
Cesarz Meiji - Twórca Poematów Waka

Otaczająca nas przestrzeń, wszechświat, jest wypełniony nieskończoną i niewyczerpaną energią życiową, siłą witalną o cechach niezmierzonej świetlistości. Ki jest uniwersalną, odwieczną, twórczą siłą i źródłem energii czy żywotności wszystkich istot, która wszystko utrzymuje przy życiu. Ki jest naturalną energią uzdrowicielską, którą każdy może pobudzać i rozwijać oraz użytkować dla samouzdrawiania oraz dla leczenia innych ludzi i stworzeń potrzebujących pomocy w cierpieniu. Rozróżniamy Ki wszechświata (przestrzeni), które jest wszechobecną energią duchową (gr. energeia) czyli Ten Ki oraz Ki indywidualne będące mocą życiową jednostki (Da Ki). Gromadzenie i wymiana (regeneracja) siły życiowej Ki jest powiązane z głębokim dolnobrzusznym oddychaniem (misogi) oraz z trzema ważnymi miejscami w naszym ciele: podbrzuszem, gdzie spoczywa główny zapas sił życiowych (tanden, hara), ze splotem słonecznym będącym ośrodkiem wymiany zużytej energii (mune) oraz z okiem światła wewnątrz głowy (tentei) poprzez które następuje połączenie z Ki przenikającym przestrzeń wszechświata.

Reiki Ryoho to metoda uzdrawiania bioenergią spływającą naturalnie w formie skoncentrowanej mocy duchowej poprzez umysł, oddech, spojrzenie, mowę (słowo) i ręce (dotyk) uzdrowiciela. Ki (chiń. Qi, Chi) w znaczeniu duchowej energii umysłu odpowiada pojęciu mana w naukach kahunów, pojęciu prana w naukach jogi i ayurvedy oraz pojęciu energeia w naukach chrześcijańskich o uzdrawianiu duchowym. Metoda przedstawiona tutaj jako Usui Shiki Reiki Ryoho była znana i wzmiankowana już 2500 lat temu w starych tekstach zapisanych w sanskrycie, a odnoszących się do ayurvedy i jogi uzdrowienia (bhaishajya). System jest znany jako stara sztuka uzdrawiania pranicznego (od prana - energia życia i zdrowia) lub leczeniem duchowym poprzez nakładanie rąk, a także jako leczniczy Chi-Kung.

Rei zapisane i rozumiane jest tutaj jako "dusza", "duch", "ciało widmowe", "osobowość". Oznacza to, iż Ki (bioenergia) gromadzi się i przenika naszą duszę (sobowtóra energetycznego) i działając z tego poziomu transformuje nasze ciało do stanu pełni zdrowia i szczęścia. Energia Ki zawsze przez nas przepływa poprzez sieć tak zwanych meridianów (kanałów energii Mo, nadis, chiń. Mei), może jednak ulec zablokowaniu, a działanie bioenergetyczne służy jej uwolnieniu czego następstwem jest poprawa ogólnego stanu zdrowia bądź ozdrowienie, jeśli osoba była chorą i cierpiącą. Oba oryginalne znaki słowa Rei Ki przekłada się zatem jako Energię Duszy lub Energię Jaźni.

W systemie Usui Reiki uzdrawiająca energia jest przekazywana przez nałożenie rąk własnemu ciału albo innemu organizmowi w stanie naturalnej koncentracji. Im większe skupienie, odprężenie i wyciszenie, tym potężniejszym staje się przepływ strumienia Ki. Reiki stymuluje procesy samouzdrawiania, wzmacnia ciało i ducha, likwiduje blokady, oczyszcza z toksyn i zanieczyszczeń doprowadzając cały organizm do pełnej harmonii psychofizycznej i duchowej. Reiki doprowadza do równowagi ciało i umysł, działając skutecznie na wszystkich płaszczyznach: cielesnej, emocjonalnej i duchowej. Udzielający Ki (żywotności) jest przekaźnikiem (transmiterem) wszechobecnej energii duchowej, która przenika wszystko i jest wszechobecna, a to oznacza, że nie zostaje mu odebrane nic z jego osobistej siły życiowej. Wręcz przeciwnie niż w przypadku bioterapeutów samouków, udzielający Reiki jest równocześnie ze swoim działaniem wzmacniany, ożywiany i na wszelkie sposoby wzbogacany w energię życiową.

Reiki by Usui

Reguły Życia Reiki

Meiji Jingu
Meiji Jingu - kaplica w której spoczywa Cesarz Meiji

Używa się pięć reguł czy zasad, które jeśli je praktycznie stosować pomagają wieść zdrowe i szczęśliwe życie, ponieważ harmonizują pięć elementów ożywiając ich wewnętrzny obieg energetyczny. Można je nazwać wskazaniami uzdrowicieli. W oryginale Mikao Usui polecał do kontemplacji zasady sformułowane przez Władcę Meiji. Oto jego oryginalna recepta aby poświęcić się Reiki:

"Usiądź w ciszy i spokoju każdego poranka i każdego wieczoru, z dłońmi złożonymi w "Ghassho" (dłonie złożone przed sercem na sposób modlitewny). Podążaj w rozważaniach za tymi wielkimi zasadami i pozostań w czystości i cichości. Pracuj w swoim sercu i działaj z głębi cichego miejsca wewnątrz siebie. Ażeby uczyć Reiki innych należy podążać za tymi pięcioma zasadami Cesarza Meiji i kontemplować je w swoim sercu. Powinno się je odmawiać każdego dnia, jeden raz rano i jeden raz wieczorem."


1. Dzisiaj nie popadaj w złość;
2. Nie zamartwiaj się;
3. Bądź wdzięcznym;
4. Pracuj solidnie;
5. Bądź uprzejmym dla ludzi.

Reiki by Usui

Korzenie Reiki

Mikao Usui urodził się 15 sierpnia 1865r. w dystrykcie Gifu w Japonii. W wieku lat czterech został posłany na naukę do przyklasztornej szkoły dla chłopców w świątyni Tendai w Kyoto, gdzie pozostawał przez kilka lat. Regularnie medytował w miejscach mocy na świętej górze Kurama w zachodniej części Kyoto, gdzie ostatecznie dostąpił duchowej realizacji. Regularnie i intensywnie studiował qigong (zwany w Japonii Ko-ki) dochodząc do jego najwyższych poziomów mocy oraz z wielką skutecznością aplikował jego metody dla uzdrawiania potrzebujących. Był członkiem duchowego stowarzyszenia z góry Kurama znanego jako Rei Jyutsu Kai. Około 1900r. sformułował system (Ryoho) naturalnego uzdrawiania osadzony na starożytnych zasadach orientalnej medycyny. System Reiki użytkuje zestaw konfirmacji (wskazań), zestawy pozycji nakładania rąk, w swej wewnętrznej części używa także symboli, które w istocie są japońskimi kanji (znakami pisma kaligraficznego) pochodzenia chińskiego. Używane były między innymi przez taoistyczny qigong, medycynę buddyjską oraz shinto. Szerzej zaczął używać metody Reiki około 1914r. lecząc bezpłatnie miejską biedotę, pracując z poświęceniem dla tej najuboższej warstwy społeczeństwa pozbawionej jakiejkolwiek opieki. Ten okres w jego życiu, trwający dobre siedem lat przypomina działalność opiekuńczą i charytatywną mnicha buddyjskiego, a sam Usui uważał go za spłatę długu jaki zaciągnął wobec niebios za otrzymanie wiedzy i mocy Reiki dla pomagania chorym i cierpiącym ludziom.

Mikao Usui jako dziecko uczęszczał do szkoły w buddyjskiej świątyni, gdzie zainteresował się wielce sztukami medycznymi. Nie miał żadnego związku z ruchami chrześcijańskimi jak mu to czasem przypisują rozmaici fantaści ani nie studiował w Chicago czy Tybecie, gdyż nigdy nie wyjeżdżał z Japonii za granicę (z wyjątkiem bardzo krótkiej wizyty na chińskie wybrzeże), a potrzebną wiedzę zdobył na uniwersytecie w Kyoto. Całokształt swoich studiów orientalnej medycyny odbył w swoim kraju. W ramach studiów wyższych uzyskał doktorat w dziedzinie literatury, co wskazuje, iż był doskonale obeznany z tradycyjnym piśmiennictwem, także filozoficzno-duchowym. Odszedł 9 marca 1926r. w Fukuyama w wieku lat 62.

Doktor Usui zwracał się coraz głębiej w stronę Japońskiej tradycji aby zbadać ślady informacji pozostawione w naukach Siddharta Gautamya(Buddha), o którym także było wiadomo, że często uzdrawiał chorych, wypędzał złe duchy, a czasem też wskrzeszał umarłych i to ponad 2500 lat temu! Ostatecznie, po siedmiu latach starań, znalazł w starych księgach, spisanych jeszcze w sanskrycie - języku jogi i ayurvedy - zapis systemu kanałów energii, modlitw, nakładania rąk, symboli i inicjacji oraz wiedzy dotyczącej ich stosowana w celu duchowego uzdrawiania. Spisany system wywodził się z ayurvedy, a pochodził jeszcze z czasów życia Siddharta Gautama, żyjącego na przełomie VI i V wieku p.e.ch. oraz oparty był na idei miłości, współczucia, pokoju i wszechludzkiego braterstwa. Metody pracy z energią Ki (Chi, Qi) oraz cały system inicjacji Reiki Ryoho jest jednak zasadniczo taki sam jak w autentycznych szkołach Chi Kung, Kiatsu (Shiatsu) czy też w jogicznej oraz sufickiej sztuce duchowego uzdrawiania pranicznego.

Odkrycie tej wiedzy nie dało jeszcze jednak Usui Sensei mocy uzdrawiania. Cudowny dar duchowego uzdrawiania oparty na rzetelnej wiedzy i praktyce pojawił się dopiero po 21-dniowym poście o samej wodzie oraz modlitwie i medytacji w odosobnieniu na jednej z japońskich świętych gór (Kurama, Kuriyama), gdzie Usui Sensei studiował pisma buddyjskie i sintoistyczne poświęcone sztuce diamentowego uzdrawiania oraz chińskie metody lecznicze. W końcu tego procesu odosobnienia duchowego doświadczył spływu potężnej energii Reiki na szczyt swojej głowy w rezultacie czego starożytny system uzdrawiania pranicznego został w pełni odtworzony.

Dalsze życie Mikao Gyoho Usui można podzielić na dwa okresy. W pierwszym intensywnie uzdrawiał biednych w obozie dla żebraków. Jednakże, po siedmiu latach stwierdził, że nic nie zmieniło się w życiu tych wszystkich ludzi na lepsze, pomimo tego, że ich ciała były uzdrowione. Nie mógł on pomóc im w przemianie życia ku lepszemu, gdyż nie było w nich żadnej woli ani chęci dokonania jakichkolwiek pożytecznych zmian. Stąd energetyczne uzdrowienie nie mogło dokonać się w pełni. Drugi okres jest bezpośrednim skutkiem tego odkrycia. Dr Usui opuścił obóz i zaczął nauczać wszystkich tych, którzy chcieli wiedzieć więcej i zmienić swoje życie na lepsze. Uczył ludzi jak mogą uzdrawiać siebie samych oraz jak harmonizować siebie i swoje stosunki ze światem (życiem). W czasie wielkiego trzęsienia ziemi w 1921 r. razem ze swoimi uczniami z wielkim poświęceniem leczył i ratował bezpłatnie wszystkich cierpiących i potrzebujących.

Możemy wspomnieć Mikao Usui, tytułowanego przez swoich uczniów Sensei (Nauczyciel, Instruktor), w rocznicę dnia jego urodzin przypadającą na 15 sierpnia 1865r. Swoją pierwszą klinikę terapii Reiki Usui otworzył w Tokio 11 kwietnia 1922r., a w krótkim czasie powstało ich wiele więcej, gdyż rozprzestrzeniając metodę, inicjował w Japonii ponad 2000 osób, w tym około 20 osób jako Nauczycieli Reiki.

Reiki by Usui

Reiki a CMT

Figura do nauki meridianów
Figura do nauki meridianów

Metoda uzdrawiania Reiki w sposób oczywisty wywodzi się z tak zwanej chińskiej medycyny tradycyjnej (CMT), której podwaliny daje klasyka Żółtego Cesarza w dziełach Ling Shu, Su Wen oraz Nan Ching. Tradycja ta użytkuje praktycznie tak zwane kanały energii czy meridiany zwane po chińsku Mei, a po japońsku Mo, które rozprowadzają energię życia (Qi) po całym ciele jeden raz w każdym cyklu dobowym. Przepływ energii tymi kanałami może być stymulowany poprzez metody zewnętrzne takie jak akupunktura bądź fizyczne ćwiczenia qigong oraz poprzez sekretne i subtelne zarazem metody wewnętrzne jak medytacje qigong bądź oddziaływania energetyczne. Metoda Usui Reiki używa w swym podstawowym wymiarze nakładania dłoni, do stymulowania siły witalnej Ki (Qi) w odpowiednich meridianach. Ponieważ mamy dwanaście podstawowych meridianów (Mo) będziemy też mieli dwanaście sposobów regulacji siły życiowej poprzez tyleż odmiennych zestawów pozycji przykładania rąk bądź masowania.

Metody Reiki wywodzą się z tak zwanej chińskiej medycyny pięciu elementów (przemian), tradycji mającej ponad 5000 lat praktycznych doświadczeń terapeutycznych. Zaawansowani studenci systemu leczniczego Reiki Usui szczegółowo zapoznają się z zasadami i metodami Wu Xing (pięciu przemian) oraz z meridianami (Mo).

Tradycyjna chińska medycyna (TCM) zasadza się na trzech księgach: Su Wen, Ling Shu i Nan Ching napisanych w Chinach około 2600 lat p.n.e i przypisywanych Żółtemu Cesarzowi Huang Di. Najczęściej praktykowana jest ona w formie używającej osiem zasad rozpoznawania i leczenia chorób, a jako alternatywnej metody rozpoznawczej użytkuje się system pięciu elementów (Wu Xing) znanych jako drzewo (wiatr), ziemia, woda, ogień i złoto (metal, eter). Wewnętrzne nauczanie Reiki (Oku Den) obejmuje te starożytne metody rozpoznawania (diagnozowania) zaburzeń i metody leczenia adekwatne do poczynionego rozpoznania.

Podstawą uzdrawiających sekwencji nakładania rąk jest energetyzowanie meridianu Pęcherzyka Żółciowego (Gall Blader) który biegnie z zewnętrznej strony oczu poprzez głowę, zygzakiem w dół po obu stronach ciała aby zakończyć się przy paznokciu czwartego palca stopy. Każda z siedmiu zasadniczych pozycji do nakładania rąk jakie uczone są w Reiki przy pierwszym stopniu inicjacji stymuluje opisany przebieg energii życia w tym meridianie. Samoleczenie Reiki z użyciem siedmiu podstawowych pozycji nakładania rąk jest od początku rekomendowane jako najlepszy sposób rozpoczynania i kończenia każdego swojego dnia, jest codzienną praktyką osób inicjowanych w Reiki i koresponduje do pierwszej z pięciu zasad Meiji. Mikao Usui znany był ze swej przynależności do buddyjskiej szkoły Tendai, która przywędrowała do Japonii z Chin, gdzie znana była pod nazwą Tien Tai. Szkoła ta użytkowała styl medytacji znany jako Vipassana oraz kultywowała tradycję Amida Norai (Amithaba Tathagata) jako swój główny duchowy obiekt zainteresowania. Główne jej idee, to wspomaganie ubogich, uzdrawianie, niesienie pomocy innym. Siedzibą szkoły do 1949r. był mały klasztor na górze Kurama, na której Usui zwykł był medytować i pościć w odosobnieniu. Aktualnie klasztor ten należy do buddyjskiej szkoły Kokyo.

Zasada wei-wu-wei (dosłownie: działanie przez niedziałanie) rozwinięta i kultywowana praktycznie przez taoistyczny qigong stanowi bardzo istotną część systemu biomedycyny Reiki. Respektując tę zasadę wykonuje się sesje uzdrawiania Reiki w całkowitej ciszy i najchętniej w miejscu posiadającym dobrą energetykę dzięki równowadze sił przyrody. Tradycyjnie, nawet muzyka podczas sesji Reiki traktowana jest jako zbędne obciążenie dla uszu.

Autentyczne Reiki praktykowane cały czas w Japonii nauczane jest przez Rei Ki Kai (Ni-hon Reiki Gakkai) założone przez Mikao Usui w 1920r. w Tokio i kierowane przez osobę prezydenta. Mikao Usui był dożywotnio pierwszym prezydentem Rei Ki Kai. Podstawowe nauczanie Reiki dostępne jest praktycznie dla wszystkich zainteresowanych w zamian za bardzo niewielką składkę członkowską (400-800 jenów) na rzecz stowarzyszenia (Kai, Gakkai) oraz partycypację w kosztach organizacyjnych spotkania aranżowanego w formie kilkugodzinnego lub weekendowego warsztatu. Bardziej zaawansowane poziomy nauki Reiki dostępne są jedynie dla osób realnie zaangażowanych w praktykowanie metody oraz pracę typowo uzdrowicielską.

Reiki by Usui

Sukcesja Mikao Usui

Najbardziej oryginalne i autentyczne nauczanie Reiki reprezentuje organizacja japońska znana jako "Reiki Usui Shiki Ryoho Gakkai" lub krócej "Usui Reiki Kai", gdzie można też spróbować autoryzować swoje umiejętności oraz dokonać solidnej weryfikacji, co jest bardzo trudne, jeśli ktoś uczył się w którejś z rozmaitych bocznych odgałęzień tzw. zachodniego Reiki, które przez autentycznych nauczycieli japońskich autoryzowanych do przekazu, niestety nie ma najlepszej opinii. Używany czasem tytuł Wielkiego Mistrza Reiki w żaden sposób nie występuje w linii Usui i nie ma żadnego zastosowania, nawet honorowego. Osoby które przeszły przez osiem stopni inicjacji z których złożony jest oryginalny system, mogą jedynie otrzymać tytuł Sensei, co tłumaczy się jako nauczyciel, instruktor lub trener. Używany przez wielu tytuł mistrza Reiki też nie ma żadnego oparcia w oryginalnym systemie, gdyż nawet Mikao Usui tytułowany jest per Sensei. Sukcesją organizacji zajmuje się Prezydent, a pierwszym prezydentem Rei Ki Kai założonym w 1922r. w Tokio, był sam Usui Sensei. Warto też wiedzieć, iż używany czasem tytuł doktora oznacza faktyczny doktorat otrzymany przez Mikao Usui w dziedzinie Literatury i nie ma on żadnego związku z profesją medyczną w zachodnim rozumieniu. Sensei to po prostu nauczyciel, instruktor czy trener rzemiosła lub sztuki.

Sukcesorami funkcji prezydenta autentycznej organizacji Reiki założonej w Japonii przez dr Usui w kolejności zostali: Jusaburo Ushida Sensei, Iichi Taketomi Sensei, Yoshiharu Watanabe Sensei oraz Toyoichi Wanami Sensei. Aktualnie do 17 stycznia 1998r., funkcję prezydenta odpowiedzialnego za organizację Reiki pełniła licząca 92 lata i ciesząca się dobrym zdrowiem pani Kimiko Koyama Sensei. Jak na głowę Usui Shiki Reiki Ryoho (Rei Ki Kai) przystało, prowadzi nadal czynną i aktywną działalność uzdrowicielską oraz dysponuje potężnym potencjałem leczniczej mocy Ki. Pani Koyama praktykuje czynnie Reiki od 21 roku życia, posiada zatem dobre 70 lat doświadczenia w tej niezwykłej pracy. Aktualnym, nowym prezydentem Rei Ki Kai - jedynej autentycznie wywodzącej się od Mikao Usui Sensei pełnej linii nauczania Rei Ki - jest Masaki Kondoh Sensei.

Istnieje też tak zwany zachodni przekaz Reiki zainicjowany przez Chujiro Hayashi - jednego z wielu Instruktorów Reiki których wykształcił Usui Sensei - i kontynuowany przez panią Hawayo Takata oraz dalej przez jej wnuczkę, Phylis Lei Furumoto, która wpadła na pomysł wypaczenia Reiki poprzez nałożenie bardzo wysokich odpłatności za wyższe stopnie. Dr Hayashi założył i prowadził w Tokio klinikę, w której można było doświadczać uzdrawiania oraz nauczyć się metody Reiki. Kiedy w 1941r. odszedł dr Hayashi, Mrs Takata, która tytuł Nauczyciela Reiki uzyskała w 1938r., aż do swej śmierci w 1980r. rozwijała i przekazywała Reiki bez kontaktu z oryginalnym źródłem i linią sukcesji prezydentów Nihon Reiki Gakkai, co jest normalnie praktykowane w Japonii. Osobom niezorientowanym w temacie sukcesji trzeba jeszcze dopowiedzieć, iż prawo do sukcesji linii nauczania Reiki nie leżało nigdy ani w rękach dr Hayashi ani pani Takata, a zawsze pozostawało w rękach kolejnych prezydentów Nihon Rei Ki Kai - Japońskiego Stowarzyszenia Reiki z siedzibą w Tokyo.

Reiki by Usui

Opłaty i mistrzowie

Zgodnie z wolą założyciela stowarzyszenia - Mikao Usui Sensei - nie ma żadnych wysokich ani bardzo wysokich wymaganych opłat za otrzymanie przekazu Reiki. Powstają oczywiście jakieś niezbędne koszta uczestnictwa w seminariach czy warsztatach jak koszta lokalu czy opłaty dla Nauczycieli, ale od nich nie należy uzależniać udzielania skądinąd duchowego daru uzdrawiania. Autentyczne Reiki nie używa też żadnych tytułów takich jak "mistrz" czy "wielki mistrz", które w społeczności Reiki brzmią raczej absurdalnie i groteskowo. Zasadą jest bowiem, iż wszyscy na wszystkich ośmiu inicjacyjnych poziomach nauczania są uczniami we wspólnej Rodzinie Reiki. Osoby posiadające stosowne kwalifikacje do nauczania metody Reiki określa się mianem SENSEI, który to tytuł przekłada się jako instruktor, trener bądź nauczyciel, a dosłownie 'ten który wychodzi przed' (klasę aby ją prowadzić). Także założyciel systemu w oryginalnych, japońskich manuskryptach do nauki Reiki zwany jest per Usui Sensei.

Zarówno Usui Sensei jak i znany zwesternizowanej linii dr Hayashi często udzielali osobom chorym przekazu leczniczego Reiki całkowicie bezpłatnie. Także inicjacje były udzielane bezpłatnie, byleby osoba była szczerze zaangażowana w naukę i praktyczne stosowanie metody. Nigdy nie stosowano też żadnej szczególnej taryfikacji wymaganych opłat, jak to teraz czasem mają w zwyczaju robić niektórzy ludzie na zachodzie, a zawsze Nauczyciel (Sensei) dopasowywał się do możliwości i warunków danego studenta. W Japonii zresztą, w większości przypadków, Reiki nauczane jest w ramach niewielkiej składki członkowskiej wśród członków Gakkai (Grupy, Stowarzyszenia) bez żadnej szczególnej opłaty wymaganej przez prowadzącego instruktora. Jedynym wymogiem często stosowanym jest podjęcie obligacji wykonywania nieodpłatnie sesji Reiki przez jeden cały dzień raz w tygodniu przez kilka miesięcy pod okiem Nauczyciela w jego prywatnej klinice. A to i solidna praca i solidna nauka aby otrzymać podstawowy stopień Sho Den będący uprawnieniem do licencjonowanego wykonywania terapii Reiki.

Najbardziej preferowaną metodą nauczania systemu Reiki jest wspólne spotkanie kilkunastu nauczycieli celem prowadzenia warsztatu w którym uczestnicy podzieleni są na małe zespoły w zależności od stopnia inicjacji. Rekomendowana przez założyciela proporcja uczniów przypadająca na nauczyciela wynosi 4:1 (czterech praktykantów i jeden instruktor Reiki), szczególnie w klasach zaawansowanych. Ważną zasadą jest aby wszyscy nauczyciele prezentowali ten sam materiał nauczania i takie same techniki pracy uzdrowicielskiej, co chroni nauki systemu przed wszelkimi dewiacjami i skrzywieniami. W szczególności dodawanie obcych znaków i symboli do systemu Reiki uważa się za wypaczenie metody. W oryginalnym przekazie istnieją łącznie jedynie cztery symbole, a Kanji słowa ReiKi jest piątym znakiem pomagającym rozwinąć metody misteryjnego, wewnętrznego czy jak kto woli duchowego uzdrawiania. Wszyscy studenci praktykujący metodę Usui mają prawo do wsparcia ze strony swojego nauczyciela, a ten jest zobowiązany pomagać we wszelkich wynikłych problemach natury merytorycznej. Wsparcie to obejmuje bezpłatne konsultacje oraz prawo do członkostwa w odpowiednich dla zaawansowania grupach stowarzyszenia.

Reiki by Usui

Wtajemniczenie w Reiki

Zgodnie z oryginalną, autentyczną tradycją, wtajemniczenie w Reiki Usui jest ośmiostopniowe lub czasem skrócone do sześciu stopni, które podzielone są na trzy poziomy certyfikacji (Shoden, Okuden i Shinpiden) i może być dokonane jedynie przez osobę Nauczyciela Reiki (Reiki Sensei). Wprowadzenie w naukę i praktykę oraz wtajemniczenie inicjacyjne o charakterze absolutnie podstawowym odbywa się w czasie przynajmniej czterech kolejnych sesji inicjacyjnych, w przeciągu czterech kolejnych wieczorów lub częściej w czasie kolejnych weekendów poświęconych leczeniu Reiki. Aby otrzymać dar uzdrawiania Reiki wystarczy wyrazić szczere życzenie nauczenia się metody Reiki i dać samemu sobie gorące przyrzeczenie stosowania Reiki dla samouzdrawiania i dla duchowego leczenia innych. Każdorazowo po otrzymaniu przekazu kolejnego stopnia inicjacji Reiki rozpoczyna się przynajmniej 21 dniowy okres oczyszczania i asymilacji otrzymanego daru uzdrawiania, podczas którego należy dużo praktykować poznane metody testując i próbując je na samym sobie i w swoim życiu. Jest to okres dobry dla wszelkiej intensywnej praktyki rozwoju wewnętrznego, a nade wszystko dla osobistej modlitwy, medytacji i postu. W czasie okresu oczyszczania należy spożywać dużo czystej mineralnej wody oraz intensywnie praktykować poznane metody samoleczenia. Nie należy też przejmować się zbytnio występującymi fluktuacjami samopoczucia oraz fizjologii organizmu. Tradycyjni Nauczyciele Reiki przyjmują zwykle nie więcej niż 10-12 nowicjuszy celem zapoznania ich z Reiki od podstaw, a dla wyższych stopni przyjmuje się proporcję 4:1 jako maksymalną (czterech uczniów, jeden nauczyciel).

Reiki by Usui

Stopnie Reiki Usui Ryoho

Sho Den - nauki początkowe, kurs podstawowy - zawiera cztery wielkie kręgi inicjacyjne. Ponieważ jest to cykl podstawowej nauki i praktyki Reiki zwanej też stopniem praktykanta lub adepta, możemy sobie szczególnie przybliżyć program składający się na ten pierwszy stopień systemu Usui. W czasie trwania kursu wprowadzającego, po każdej sesji nauk i praktyk odbywają się cztery kolejne inicjacje składające się na cały Shoden. Rekomenduje się około 40 godzin zajęć z naukami i praktykami przed wydaniem licencji, co daje średnio 10 godzin na każdy poziom inicjacji w systemie leczniczym Usui. Inicjacyjne przekazy doprowadzają do otworzenia się u uczestników właściwego przewodu dla mocy duchowego uzdrawiania. Inicjacja to przekaz mocy uzdrawiania. Uczestnicy otrzymują absolutnie podstawową wiedzę z zakresu stosowania metody Reiki i uczą się czterech starożytnych sposobów leczniczego nakładania rąk (Iyashi No Te). Podczas każdej sesji wykonuje się praktyczne ćwiczenia samouzdrawiania oraz ćwiczenia uzdrawiania innych wzajemnie na sobie. Koniecznym jest dokładne wypraktykowanie skutecznych metod i sposobów przekazywania Energii Duszy, aby móc uzyskać certyfikację Shoden uprawniającą do licencjonowanego stosowania metody Reiki. W zachodnich warunkach rekomendujemy przynajmniej cztery intensywne sobotnio-niedzielne warsztaty przed rozpatrzeniem kandydatury do wydania licencji Shoden (Pierwszy, Podstawowy Poziom).

Pierwsza inicjacja (Dai Roku Tou) ma na celu otwarcie się głębiej ku swemu wnętrzu oraz wobec innych tak, ażeby świadomość i podświadomość mogły się scalić i połączyć dla kontaktu z duszą, z prawdziwą wyższą jaźnią (Rei). Uczestnicy zapoznają się z metodą skupienia, wyciszenia i przykładania dłoni na wrażliwe miejsca ciała (7 pozycji) celem przeprowadzenia sesji samouzdrowienia oraz z metodami ogólnego oczyszczania aury i spalania zanieczyszczeń poprzez odpowiednie metody działania. Praktyka pięciu reguł Meiji (meidźi) dla zrównoważenia pięciu elementów oraz system siedmiu pozycji nakładania dłoni muszą zostać dokładnie opanowane. Początkujący w tym stopniu powinni uświadamiać sobie znaczenie Rei Ki poprzez wizualizację kaligrafii (symbolu) kanji zwaną też gaku w zapisie starochińskim oraz nauczyć się podstawowej metody dolnobrzusznego oddychania (haragei). Minimalny okres 21 dni samodzielnej praktyki podstawowej wymagany jest przed podjęciem następnej inicjacji.! Rekomendowany jednak czas samodzielnego praktykowania po pierwszej inicjacji wynosi 4-6 miesięcy.

Druga inicjacja (Dai Go Tou) to oczyszczenie kontaktu ze Źródłem Duchowej Energii, tak aby zawsze mógł on pozostawać naturalnym, spontanicznym i swobodnym. Rozwija się i ćwiczy przepływ Ki poprzez dłonie i ich subtelny dotyk. Zapoznaje się aspirantów z bardziej zaawansowaną metodą nakładania dłoni oraz z wibracji, uciskaniami i masowaniami (ugniatanie, rozcieranie etc.) pozycji nakładania dłoni, w których poprzez dotyk dłoni przekazujemy wszystkoleczącą energię Ki. Poszerzony system nakładania dłoni opiera się na 12 pozycjach podstawowych aplikowanych sobie i innym, a także zawiera rozwinięty opis 12 pozycji zegarowego samoleczenia.

Usui Hikkei
ReiKi Hikkei - podręcznik ReiKi - rękopis Usui

Trzecia inicjacja (Dai Yon Tou) to zapoznawanie z metodami harmonizowania systemu energetycznego innych osób poprzez sesje nakładania dłoni na potrzebujących uzdrowienia w oparciu o siedem oraz dwanaście pozycji które są tutaj podstawą. Poziom ten oznacza wprowadzenie w podstawowe metody i zasady leczenia innych z pomocą Reiki. Ponieważ bazuje się na doświadczeniu zebranym z pierwszych dwóch poziomów, doświadczeniu z eksperymentów na samym sobie we własnej praktyce, dłuższy okres ćwiczenia pierwszych dwóch poziomów jest niezbędny przed podejściem do trzeciego stopnia inicjacji. Z metod specjalistycznych należy opanować metodę Zegarową zwaną też Metodą Intuicyjną na Zarządcach (Shujin). Tylko zresztą osoba szczerze pragnąca pomagać innym w drodze do uzdrowienia i rozwijać się poprzez uzdrowicielską służbę gotowa jest otrzymać nauki odpowiednie dla tego stopnia inicjacji. Oczywiście, wiele czasu trzeba poświęcić na naukę takich rzeczy jak sprawy oczyszczania energetycznego przed zabiegiem zarówno siebie jako terapeuty, pomieszczenia i pacjenta, a także po sesji znów oczyszczenie siebie po zabiegu i takoż miejsca. Sprawy te są ważne i poświęca się im sporo miejsca w programie nauczania Reiki zawsze, gdy rozwijamy sztukę uzdrawiania innych.

Czwarta inicjacja (Dai San Tou) utrwala cały proces wprowadzenia w system Reiki, jaki został rozpoczęty podczas poprzednich sesji. Wprowadzenie w pełny Rytuał Przekazywania Reiki oraz nauczenie organizowania Kręgu Reiki dla stosowania wzajemnego grupowego uzdrawiania duchowego zwanego zegarowym. Adepci uczą się także oczyszczania aury pomieszczeń, przedmiotów oraz energetyzowania wszelkich lekarstw czy pokarmu. Z ważniejszych rzeczy adept musi opanować metodę energetycznej diagnozy Zarządców znaną jako Biyousen Reikan Ho oraz specjalną metodę nakładania dłoni zwaną Harmonizowaniem Pięciu Smoków (Rju). Wymaga się od adeptów utrzymania danej im wiedzy w sekrecie. Pełny cykl terapii Reiki obejmuje 10/11 sesji, w tym pierwsze cztery sesje wykonuje się dzień po dniu, a pozostałe 1-3 razy w tygodniu. W ciężkich wypadkach przekazujemy Reiki nawet 4 razy dziennie. Reiki przekazujemy też z pokarmem i innymi lekami.

Osoba po tej inicjacji, jeśli posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i praktykę może starać się o otrzymanie certyfikatu Shoden uprawniającego w normalnych warunkach japońskich do licencjonowanego uzdrawiania chorych i potrzebujących. Nauka i certyfikacja obejmuje łącznie przynajmniej 40 godzin zajęć z instruktorem oraz minimum trzy miesięczny staż w klinice (gabinecie) prowadzonym przez licencjonowanego instruktora...

Oku Den Zen Ki - zawiera trzy osobne inicjacyjne kręgi wprowadzające w trzy symbole nauk wewnętrznych oraz w zaawansowane metody uzdrawiania na odległość, przekazywania myśli, przemiany wzorców, diagnozowania bioenergetycznego według systemu pięciu przemian, leczenia pranicznego z pomocą falowania (pasów magnetycznych) i wiele innych kwestii. Jest to stopień zwany nauczaniem wewnętrznym, które dzieli się na uzdrawianie energetyczne, empatyczne i wolitywne (natychmiastowe). Podstawa praktyki drugiego stopnia są ćwiczenia otwierania duszy znane jako Hatsurei-Ho i od ich nauki rozpoczyna się wprowadzanie adepta w ten stopień. Ćwiczy się wiele metod jak Kenyoku-Ho na 12 meridianach, akupresurę Kiatsu Ryoho czy rozmaite masaże, automasaże oraz kręgarstwo.

Zgodnie z tradycją, uczniostwo w systemie zaawansowanym Reiki Usui jest dwustopniowe. Każdy kto ukończył stopień Shoden i aktywnie stosuje metody uzdrawiania Reiki w swoim życiu przez dłuższy czas, może pogłębić swój związek z metodą, jak i swój własny rozwój w charakterze uzdrowiciela poprzez wtajemniczenie wewnętrzne, które składa się zwykle z piątej, szóstej i siódmej inicjacji. Czas terminowania ustala prowadzący Nauczyciel Reiki, jednak nie zaleca się czasu krótszego niż sześć miesięcy. Trudno bowiem w krótszym czasie rozwinąć potencjał Ki odpowiedni dla przekazu drugiego stopnia, a rekomendowany okres pracy nad stopniem pierwszym to dwa lata. Przyjęty do kręgu wewnętrznego jako czeladnik zostaje wtajemniczony w symbole mocy sformułowane przez Usui Sensei, a przepływ energii zostaje wzmocniony umożliwiając także swobodne oddziaływanie na odległość, silne transformowanie potrzebujących czy też oczyszczanie miejsc i ludzi z negatywnych sił i wpływów. Symbole mocy pomagają głębiej doświadczyć Reiki oraz lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat.

Istnieją jedynie trzy autentyczne symbole Reiki przekazywane podczas wtajemniczenia drugiego stopnia wyłącznie do prawej dłoni, a pochodzące bez wątpienia od Mikao Usui. (Zaznaczamy to dla odróżnienia autentycznego japońskiego Reiki od różnych odmian zwesternizowanego uproszczonego Reiki pochodzącego od Hawayo Takaty, które nie mają z oryginalnym systemem Reiki Usui wiele wspólnego.) Różne osoby bowiem usiłują tę starożytną sztukę udoskonalać i modyfikować, wedle swoich doświadczeń, niestety nie zawsze z dobrym skutkiem, jak chociażby inicjowanie w znaki Reiki na drugim stopniu na lewą rękę, (co na wschodzie od razu kojarzy się z czarną magią, a nie z wyższym stopniem uduchowienia po inicjacji na prawą, słoneczną rękę) czy też wprowadzając nowe znaki własnego autorstwa lub ściągnięte z innych systemów, czasami jak w wypadku specjalistycznego symbolu Johre (światło lucyferyczne) zaczerpnięte są wprost z kultów lucyferycznych czy jak w przypadku symbolu Marah (demon iluzji i zwiedzenia) z czarnej tantry i niewłaściwie użytkowanie ich być może dla świadomego szkodzenia innym. Odwracanie oryginalnego symbolu pierwszego jakie czasem ma miejsce też ma niestety podobnie niestosowny wydźwięk o destrukcyjnym znaczeniu, gdyż odwrócona spirala symbolu pierwszego służy wyłącznie do zabijania na odległość!!! Zjawisko to pokazuje jak ważnym jest staż praktykowania i głębsze doświadczenie w obcowaniu z symboliką i metafizyką zarówno Wschodu jak i Zachodu.)

Rozważa się czasem uczestnictwo w 10-ciu seminariach pierwszego stopnia jako pewną miarę zaangażowania w samokształcenie i związek z Nauczycielem aby móc otrzymać prawo zostania uczniem kręgu czeladników Reiki Usui Ryoho. Uczniowie Sensei Mikao Usui oraz Sensei Hayashi asystowali zwykle przez okres 9 miesięcy do 2 lat w klinice Reiki wykonując nieodpłatnie sesje uzdrawiania potrzebującym pacjentom, mogąc przy tej okazji gruntownie zaznajomić się z tą starożytną sztuką uzdrawiania. Inicjowani czeladnicy Reiki Usui mają całkowicie wolny i swobodny wstęp na wszystkie zajęcia, seminaria i spotkania oferowane przez autentycznych Nauczycieli Reiki. Nie ma i nigdy nie było ograniczenia w studiowaniu metody Reiki u wielu różnych Nauczycieli, gdyż symbole i sposoby ich użycia są dokładnie takie same! Takie jest życzenie dr Mikao Usui Sensei!

Oku Den Koe Ki - krąg ósmej inicjacji wprowadzający w czwarty symbol (DKM) nauki wewnętrznej, będący przygotowaniem do głębszego samorozwoju duchowego oraz technicznie do rozwinięcia metody inicjacyjnego przekazu systemu Reiki nowym adeptom. Ósma inicjacja jest podsumowaniem Okuden będącym też podstawą trzeciego stopnia certyfikacji o którym za chwilę. Oku Den Koe Ki (Koden) jest najwyższym poziomem czeladnika systemu Reiki, a polega na wtajemniczeniu w praktyki związane z czwartym symbolem Reiki zwanym "wielką potęgą promieniującego blasku". Dopiero w tym stopniu porusza się kwestie rozwoju wewnętrznego z pomocą Reiki. Inicjacja ta aktywizuje własne dążenia do wewnętrznego rozwoju i wzrostu duchowej samoświadomości, tak aby człowiek mógł żyć w pełni świadomym i wolnym - prawdziwie duchowym ludzkim życiem. Krąg ósmej inicjacji zwany jest stopniem zaawansowanego praktykanta. W ósmym stopniu pracuje się nad głębszym rozwojem człowieczeństwa, promienności i świetlistości, aż do oświecenia włącznie. Z praktyk rekomendowanych rozwija się głębiej pracę na cudownych meridianach, leczenie wibracjami sześciu dźwięków, zasady zdrowego, makrobiotycznego odżywiania czy też Ko-Ki (Ba-Kua).

Shin Hi Den (Shin Pi Den) - nauki misteryjne dla nauczycieli (Sensei), których początkiem jest poprzedni Oku Den Koe Ki. Wymaga się 25 godzin na minimalne zapoznanie z wiedzą i praktyką nauczyciela Usui Reiki, do której należy m.in. opanowanie metody pięciu przemian oraz znajomość uzdrawiania poprzez oczyszczanie kanałów energii (Mo) czyli meridianów. Superwizja (wizytacja) lub współprowadzenie zajęć prowadzonych przez nowego kandydata dla klas każdego z ośmiu inicjacyjnych stopni jest także częścią procesu edukacji nowego instruktora Reiki. W stopniu tym używa się także kilkunastu sposobów wzajemnej synchronizacji dla wspólnej praktyki nauczycieli, w tym metod skróconych i skomasowanych inicjacji, jednak nie należy ich traktować jako alternatywnych sposobów inicjowania studentów Reiki. W szczególności też, za uzyskanie certyfikatu Shin Hi Den (Nauczyciela Reiki) nie wolno pobierać żadnych opłat, gdyż jest to poziom pomyślany wyłącznie jako dar w uznaniu zasług na polu uzdrawiania i umiejętności w dziedzinie kształcenia innych. Dla twórcy systemu i jego prawowitych następców, fakt kupienia takiego dyplomu (certyfikatu) świadczy o jego nieautentyczności.

Ostatni stopień certyfikacji dostępny jest dla osób pragnących poświęcić się uzdrawianiu duchowemu w pełni profesjonalnie. Czeladnik winien być utwierdzony w Reiki poprzez własne głębokie doświadczenie i autentyczne wewnętrzne przemiany, tak aby z autopsji reprezentował sobą dar cudownego i natychmiastowego uzdrawiania. Wtedy jest odpowiednio przygotowanym aby zaświadczać sobą o skuteczności uzdrawiania duchową energią i rozpocząć czynne i odpowiedzialne nauczanie. Stopień Instruktora czy właściwie lepiej Nauczyciela (Sensei) oznacza przede wszystkim wzięcie na siebie odpowiedzialności związanej z nauczaniem systemu Reiki i przekazywaniem daru duchowego uzdrawiania. Nauczyciel Reiki po swej ósmej inicjacji zostaje wtajemniczony w czwarty znak mocy jako służący podtrzymaniu związku z linią przekazu oraz inicjowaniu nowych adeptów, czyli przekazywaniu daru duchowej mocy uzdrawiania. Jest to też jedyny symbol mocy przekazywany podczas inicjacji do obu dłoni! Tradycyjnie, tytuł i umiejętności Reiki Sensei osiągane były jedynie poprzez własną praktykę, poświęcenie i długoletni czas pracy pomagania innym w charakterze uzdrowiciela czeladnika. Jedynie poprzez przyjaźń z Nauczycielem można samemu zostać Nauczycielem. Oryginalnie certyfikat Nauczyciela Reiki nie miał żadnej ceny z wyjątkiem poświęcenia się potrzebującym i zasadą, że zdolności przekazywania daru duchowego uzdrawiania nie da się kupić za żadne skarby świata, jeśli nie jest się w odpowiednio odbiorczej kondycji duchowej.

Rei Ju - poziom duchowej samorealizacji i perfekcyjnego uzdrawiania metodami Reiki osiągany przez pracę i doświadczenie, nigdy poprzez jakąkolwiek certyfikację. Mistrzem w systemie japońskim określa się nie osobę trenera czy nauczyciela, ale kogoś kto tak rozwinął system, że jego uzdrawianie działa skutecznie, efektywnie, a nawet zdarzają się przy tym uzdrowienia cudowne. Tylko poprzez wyjątkowo skuteczne uzdrawianie innych można sobie zasłużyć na tytuł mistrza (Meijin, Daimyo) lub wielkiego mistrza (Soke) od wdzięcznych ozdrowieńców. Istnieje w Japonii nieformalny krąg instruktorów i uzdrowicieli Reiki z taką charyzmą, którzy spotykają się regularnie i dzielą swoim doświadczeniem. Tym bardziej używanie takich tytułów jak mistrz w kontekście certyfikacji brzmi groteskowo i jest serdecznie obśmiewane przez nauczycieli japońskich. Aby mieć powód do takiego utytuowania, trzeba jednak najpierw założyć porządną klinikę uzdrawiania metodą Usui Reiki, tak jak to normalnie funkcjonuje w Japonii, gdzie takich klinik z 70-letnią prawie tradycją jest co najmniej 40 sztuk...

Reiki by Usui

Reiki wzmacnia dawcę

W systemie Usui Reiki uzdrawiająca energia jest przekazywana przez nałożenie rąk i podobne działania własnemu ciału albo innemu organizmowi w stanie naturalnej koncentracji. Im większe skupienie, odprężenie i wyciszenie, tym potężniejszym staje się przepływ strumienia Ki. Reiki stymuluje procesy samouzdrawiania, wzmacnia ciało i ducha, likwiduje blokady, oczyszcza z toksyn i zanieczyszczeń doprowadzając cały organizm do pełnej harmonii psychofizycznej i duchowej. Reiki doprowadza do równowagi ciało i umysł, działając skutecznie na wszystkich płaszczyznach: cielesnej, emocjonalnej i duchowej. Udzielający Ki (żywotności) jest przekaźnikiem (transmiterem) wszechobecnej energii duchowej, która przenika wszystko i jest wszechobecna, a to oznacza, że nie zostaje mu odebrane nic z jego osobistej siły życiowej. Wręcz przeciwnie niż w przypadku bioterapeutów samouków, udzielający Reiki jest równocześnie ze swoim działaniem wzmacniany, ożywiany i na wszelkie sposoby wzbogacany w energię życiową tak, że jego circulum vitae stale rośnie.

Reiki jako bodaj jedyny zupełny i doskonały system bioenergoterapii występujący w Polsce, wzbogaca i wspiera wszelkie praktyki medyczne i uzdrowicielskie, szczególnie takie jak akupresura (Shiatsu, Kiatsu i podobne), masaże (Do-in, polarity), terapia oddechowa, psychoterapia. W istocie swej, potężna bioterapia jaką jest Reiki stanowi rodzaj subtelnego biomasażu o działaniu głęboko metamorficznym (przemieniającym). Praktycy tradycyjnej chińskiej czy japońskiej medycyny, tai chi, chi-kung, czy aikido mogą użytkować Reiki jako duchową (energetyczną) drogę uzdrawiania i medycynę przyszłości, chociaż samo Reiki pochodzi raczej z naszej dalekiej przeszłości, z indoeuropejskiej medycyny ayurvedy w jej chińskiej, buddyjskiej wersji. Stąd też systemy takie jak Reiki są nam Polakom, prawdziwie bliskie, naturalne i potrzebne.

Reiki by Usui

Słowo o autorze

Autor opracowania, Ryszard Maluszewski Sensei swoją pierwszą Inicjację (Sotsugyo-Shiki So No Ik) w autentycznie japoński system Usui Reiki otrzymał latem 1980 roku podczas dłuższego kursu treningowego sztuk walki, gdzie dodatkowo, kuluarowo uczone były rozmaite japońskie metody uzdrawiania. Inicjacji w Usui Reiki dokonał Yichihara Imoto Sensei, japoński Nauczyciel Reiki, który pierwsze dwa stopnie Reiki (Shoden i Okuden) otrzymał od samego Mikao Gyoho Usui Sensei, a trzeci, nauczycielski stopień Reiki otrzymał od Morihei Tanaka Sensei (w całości ucznia Usui-son) jeszcze w 1925 roku. Począwszy od 1980 roku podczas corocznych letnich wizyt Yichihara Imoto Sensei w Polsce otrzymywał kolejną lekcję i inicjację Usui Reiki, otrzymując w 1988r. ostatnią, ósmą inicjację (Sotsugyo-Shiki So No Hachi) w systemie Usui Reiki. Yichihara Imoto Sensei aż do swej śmierci w 1989r. był czynnym Nauczycielem i Uzdrowicielem wewnątrz Japońskiego Stowarzyszenia Usui Reiki z siedzibą w Tokyo (Nihon Reiki Gakkai), członkiem wewnętrznego Kręgu Rei Ju (Rei Ju No Maki) zrzeszającego najbardziej doświadczonych i zaawansowanych Nauczycieli, często z 40 letnim i większym stażem pracy jako Uzdrowiciel i Nauczyciel Usui Reiki! Uczestniczył także w kilku seminariach zachodniego tak zwanego Reiki stwierdzając żenująco niski, szczątkowy poziom merytorycznego kształcenia Uzdrowicieli na wszystkich stopniach, nieprawidłowy system inicjowania oraz mnóstwo błędów ortograficznych w samym zapisie znaków Reiki, co stało się przyczyną podjęcia decyzji o szerszym rozprzestrzenieniu autentycznego systemu Usui Reiki Ryoho i udostępnieniu tej oryginalnej japońskiej medycyny naturalnej wszystkim szczerze zainteresowanym.

Reiki by Usui


Copyrights © 1997-2008 by Polska Wspólnota Uzdrowicieli Usui Reiki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: info@usuireiki.pl

Wymiana Linków: Himalaya Tirtha Sangha - Rozwój Duchowy i Joga | Sufi Chishty | Laja Joga, Tantra i Ajurweda | Stowarzyszenie Macierz | Raja Yoga Shigatse