Niebiański Deszcz Uzdrawiania

Nauczyciele Japońskiego Usui Reiki

Zarys Programu Dai Roku Tou

Program Nauczania Usui Reiki

Sutra 8 Przebudzeń Wielkich Istot

Podręcznik Nauczyciela Usui Reiki

Informacje o Treningach

Kontakt z Autorem Opracowania
Podręcznik Nauczyciela Usui Reiki Ryoho

Shoden (I°)

Pierwszy Stopień, Shoden, jako podstawowy, fundamentalny, służy oczyszczeniu i uzdrowieniu, równoważy, harmonizuje i rozwija cztery podstawowe żywioły czy zasady i powinien być stosowany samemu dla siebie, stosowany dla własnego rozwoju i uzdrowienia, także stosowany dla innych potrzebujących leczenia. Jest to stopień podstawowego samoleczenia oraz leczenia innych opierający się o działanie ziemskim Ki zwanym Da Ki.

Udziela się przekazu Reiki w ciągu wieczornej sesji lub sobotniego warsztatu. W jednym czasie wykonujemy dokładnie jedną ceremonię inicjacji (Sotsugyo-Shiki) odpowiednią dla przekazywanego poziomu nauki i praktyki, przekazujemy wszystkie praktyki i ćwiczenia solennie przykazując ich intensywne, codzienne praktykowanie. Aby osiągnąć Shoden wymagane są co najmniej cztery spotkania, sesje, w czasie których zapoznamy się z materiałem kolejnej inicjacyjnej klasy oraz przećwiczymy i ugruntujemy materiał klas poprzednich. Kandydat do inicjacji (Soshinsha) powinien zostać przygotowany przez Asystenta w ten sposób, że przyjmie ciąg przynajmniej kilkunastu sesji udzielania Reiki zwyczajnymi metodami od osoby inicjowanej, uprawnionej do sprawowania Rytuału Udzielania Reiki (Shiki Reiki Ryoho).

Przyjmowanie każdej inicjacji dobrze jest poprzedzić siedmiodniowym postem na samej wodzie dla oczyszczenia kanałów energii przez które spływa Reiki. Inicjacja poziomu Uzdrowiciela (Trzeci Sopień, Okuden Koe Ki) powinna być poprzedzona postem 21 dniowym. Każdorazowo po kolejnej inicjacji należy nowicjusza zobligować do szczególnie intensywnego praktykowania w okresie 21 dni po inicjacji, gdyż jest to okres stabilizowania i utrwalania się otrzymanego przekazu Reiki. Osoby, które nie będą wypełniały tego periodu intensywnej praktyki raczej stracą poziom energii na który zostały wzniesione inicjacją. W czasie 21 dni oczyszczania dobrze pić dużo czystej źródlanej wody oraz praktykować dużo ćwiczeń rozwoju duchowego (Anshin Rytsu Mei).

Poziom Shoden należy nauczyć w szczególności stosowania Reiki samemu na sobie (siedząc, leżąc), medytacji na jaśniejącym białym świetle i symbolu Reiki, transmisji światła przez symbol Ki (pisany według starej notacji, dziesięcioma kreskami) i odbioru energii z symbolu Rei. Uczymy zagłębiać się we własną duszę przez znak Rei oraz czuć Ducha Bożego poprzez symbol Ki (złożony z 10 kresek). Uczymy się czterech sposobów nakładania dłoni (Iyashi No Te) na chore miejsca oraz terapii całościowej, także dla własnego rozwoju duchowego. Adept musi opanować biegle aplikowanie czterech metod nakładania dłoni osobom potrzebującym Reiki, a w szczególności chorym i cierpiącym. Musimy także opanować podstawy diagnozowania energetycznego (Biyousen Reikan Ho) Zarządców (Shujin) ciała. Nade wszystko spędzamy czas na serdecznej modlitwie o dar mocy duchowego uzdrawiania.

Medytacja nad symbolem Drzewa (Moku) pozwala otworzyć na duchowy rozwój i wzrost oraz zainicjować procesy przemiany wewnętrznej symbolizowane obiegiem twórczym pomiędzy Zarządcami. Rytuały Udzielania Reiki (Shiki Reiki Ryoho) potrzebującym, chorym i cierpiącym uczymy się na końcu Stopnia Podstawowego (Shoden). Soshinsha powinien metody otrzymane z inicjacją ćwiczyć dla własnego rozwoju codziennie przez przynajmniej pół roku (180 dni) lub więcej, a następnie można rozważyć czy jest już gotowy do otrzymania przekazu kolejnej inicjacji. Skanowanie wykonujemy rysując nad głową w pionie znak DKM, a potem w poziomie nad szczytem głowy znak SH i wczuwamy się w stan energetyczny i poziom rozwoju poszczególnych elementów Da Ki.

Pełny cykl podstawowej terapii Reiki obejmuje średnio 10/11 sesji, w tym pierwsze cztery sesje wykonuje się dzień po dniu, a pozostałe 1-3 razy w tygodniu. W ciężkich wypadkach przekazujemy reiki nawet 4 razy dziennie. Reiki przekazujemy też z pokarmem i innymi lekami. Początkujący powinni sobie uświadomić znaczenie Reiki poprzez kaligrafię (Gaku) symbolu Reiki i spływu deszczu Boskiego Światła. Pacjentom szpitalnym aplikujemy Rytuał Uzdrawiania standardowo rano i wieczorem lub nawet trzy razy dziennie.

Shoden, Pierwszy Stopień Reiki dla Kandydatów (Soshinsha), składa się z czterech kolejnych przekazów inicjacyjnych, które równoważą i pieczętują działanie czterech kierunków i czterech żywiołów. Kandydat na Uzdrowiciela Reiki z Shoden (Pierwszym Stopniem) posiada więc w istocie czwartą inicjację do Poziomu Trzeciej Klasy (Dai San Tou). Udzielaj leczącego Daru Reiki nie pobierając żadnych wymaganych opłat, jedynie dobrowolnie ofiarowane datki płynące ze szczerego serca uzdrowionej przez Reiki osoby. Jeżeli ofiarodawca nie jest szczery lepiej jego datku nie przyjmować. W innym wypadku lepiej jest datek uzdrowionego przyjąć, bez względu na jego wysokość. Uzdrowiciele prowadzący własne kliniki (gabinety) Reiki muszą mieć oczywiście jakieś stawki za leczenie z uwagi na konieczność utrzymania kliniki, jednakże nie powinny one odbiegać od poziomy opłat za inne tego rodzaju usługi terapeutyczne jak masaże czy wizyta lekarska.

Inicjacje Pierwszego Stopnia (Shoden) lepiej jak udziela przynajmniej dwóch Nauczycieli, z których jeden jest asystentem wspierającym cały proces synchronizacji ze źródłem Reiki (Sonten). Drugi Stopień niech udziela przynajmniej trzech Nauczycieli Reiki. A Trzeci Stopień w czasie zgromadzenia większej liczby zaawansowanych Nauczycieli Reiki Ryoho, gdzie samego przekazu winno udzielać przynajmniej pięciu Nauczycieli, a ceremonię prowadzi promotor aspiranta. Większa liczba inicjujących Nauczycieli gwarantuje z całą pewnością podniesienie adepta na wyższy poziom energetyczny. Nauczyciel Reiki może udzielić inicjacji samodzielnie, jeśli ma już duże doświadczenie w inicjowaniu i z całą pewnością rozwinął energię, moc poziomu Shinhiden (Metody Bogów).

Okuden Zen Ki (II°)

W Drugim, Wewnętrznym Stopniu (Okuden Zen Ki) uczymy trzech znaków: Choku Rei, Sei Hiki oraz Hon Sha Ze Sho Nen zwanych razem Metodą San-Kuji-Kiri. Każdy musi się wykazać dogłębnym zapoznaniem z każdym z tych trzech Kanji (Znak, Symbol) w przeciągu trzech kolejnych spotkań dla odpowiedniego poziomu Klas Okuden. Jest zasadą, że jeden dzień poświęcamy na naukę jednego znaku i jego zastosowań, jako absolutne minimum. Na koniec zapoznawania się ze znakiem otrzymujemy inicjację - przekaz mocy tajemnego znaku - udzielany wyłącznie do słonecznej (Nichi), prawej ręki. Przekazywanie znaków mocy Reiki do lewej, księżycowej (Tsuki) ręki jest niewłaściwe nawet jak osoba jest leworęczna. Niebiańska Ki, Ten Ki płynie bowiem zawsze ze strony lewej na prawą i wrażliwa osoba będzie to czuć, a zatem siłę przekazu pobudzamy w ręce prawej tylko i wyłącznie. Ludzie o demonicznych skłonnościach będą mieć tendencje do inicjowania znakami lewej ręki, gdyż demony w swych transmisjach chętnie podłączają się do lewej dłoni. Lewa ręka jest naczyniem leczniczej wazy gromadzącym i podtrzymującym leczące światło uzdrawiającej wazy. Prawa ręka jest Gestem (Kuiri) promiennego Bodhisattwy Uzdrawiania, Michi Kannon, który wyznacza osmiostopniową Ścieżkę Uzdrowiciela w swej Sutrze Ośmiu Przebudzeń Wielkich Istot. Znaki Mocy Reiki wizualizuje się w świetlistej, świecąco-złocistej barwie, szczególnie znak Choku Rei jest bardzo jaśniejący, świetlisto-złocisty i promienny w doświadczeniu naszej wewnętrznej wizji. Znak Sei Hiki może być świetlisto-różowawy, a trzeci znak jest jasniejąco diamentowy z delikatnym zabarwieniem błękitu. Nie udziela się mocy znaków Reiki zapisując je ani powielając, a jedynie rysując prawą ręką w jednej płaszczyźnie oraz rysując mentalnie przy pomocy oczu i języka. Jednakże, znak Sei Hiki można z powodzeniem używać jako talizmanu ochronnego przeciwko złym wpływom i opętującym duchom. Znaki Mocy Reiki przechowujemy głęboko w sercu jako drogocenny skarb.

Osoba pragnąca otrzymać Stopień Drugi, Okuden Zen Ki w Reiki winna wykazać się zaangażowaniem w autentyczny i głęboki proces duchowego uzdrawiania i oczyszczania siebie oraz swojego życia z pomocą Reiki Ryoho. Powinna także zaangażować się w prace typowo uzdrowicielską z pomocą zapoznanych metod systemu Reiki. Osoby z Drugim Stopniem Reiki powinny przez okres przynajmniej 2-3 lat asystować (współpracować) swojemu Nauczycielowi bądź zaawansowanemu Uzdrowicielowi w pracy zanim zostaną przyjęte do klasy Okuden Koe Ki (Trzeci Stopień) i uzyskają licencję Uzdrowiciela. Zasadniczo nie wydaje się żadnych imiennych Dyplomów czy Certyfikatów osobom posiadającym stopień Shoden czy Okuden, za wyjątkiem upoważnienia do prowadzenia Kręgu Uzdrawiania Reiki (KUR), co jest absolutnym wyjątkiem, gdy Nauczyciel lub jego Asystent nie jest w stanie osobiście przewodzić Kręgowi Adeptów (np. ze względu na odległość). Nauczyciel każdemu inicjowanemu może wydać bezimienną kaligrafię (Gaku) z potwierdzeniem poziomu inicjacji oraz datą inicjowania aby osoba pamiętała kiedy, jaką i u kogo otrzymała inicjację, a inny Nauczyciel żeby na podstawie tego wiedział do jakiej klasy przyjąć adepta na dalsze nauki.

Podstawową praktyką duchową poziomu Okuden jest Hatsurei-Ho, Metoda Otwierania Duszy, będąca zbiorem ćwiczeń energizujących i medytacyjnych, takich jak Gyosei (śpiewanie poematów Waka); Kihon Shisei czyli medytacje i oddychania w pozycji Seiza z grupy pięciu ćwiczeń Anshin Rytsu Mei; Mokumen - silna myślowa koncentracja "tutaj i teraz" zasiewająca jakąś myśl duchową; Kenyoku-Ho, czyli energetyczna kąpiel i przeczesywanie aury wzdłuż meridianów dłoni; Rei Ji - podłączanie się do Źródła Rei Ki; Joshin Kokyu-Ho, czyli oczyszczające oddychanie światłem; Gassho z rozpalaniem Ognia Reiki; Shuyo-Ho, czyli grupowa transmisja Reiki dla potrzebujących uzdrowienia; Seishin Toitsu transmisja Ki poprzez dłonie złożone w Gassho połączona z przyjmowaniem Rei Ju od Nauczyciela lub Asystenta; Gokai Sansho - końcowa, trzykrotna recytacja Pięciu Reguł. Jest to podstawowa praktyka codzienna wszystkich inicjowanych na poziomie Okuden oraz podstawa zajęć grupowych do prowadzenia klas poziomu Okuden. Usui Sensei całe grupowe spotkanie praktykujące Hatsurei-Ho nazywał terminem Shuyo-Ho (od transmisji grupowego uzdrawiania) sugerując tym, że jest to bardzo ważna część aktywności spotykającej się regularnie grupy zaawansowanej (Okuden).

Duchowe metody uzdrawiania, takie jak magnetyzowanie meridianów (Kenyoku-Ho), Reiki Do-In jak lekkie oklepywanie, głaskanie, ugniatanie, naciąganie, wibrowanie, ustawianie kręgosłupa oraz akupresura wrażliwych punktów (Kiatsu) na meridianach trzeba koniecznie opanować w sposób perfekcyjny.

Drugi Stopień uczy się przesyłania Reiki (Energii Duchowej) na odległość, poprzez przestrzeń, najpierw z małej odległości od ciała, kiedy magnetyzuje się meridiany (Mo) według zasad takich samych jak energetyzowanie Zarządców, a stopniowo z coraz większej odległości. W grupowym uzdrawianiu dystansowym, na odległość, Okuden Zen Ki używa odpowiedniego znaku, a transmisję Shuyo-Ho prowadzi metodą prawej ręki. Znak HZN, trzeci, odblokowuje i uruchamia poziom duchowej Wszechmocy, Mao-son. Znak Choku Rei skupia moc światłości w osobie czy idei o której myślimy, wzmacniając ją i ożywiając. Znak Sei Hiki poddaje umysł pod całkowitą kontrolę i wpływ Bożego Ducha Miłości i Współczucia (Senju Kannon lub Michi Kannon).

Okuden Koe Ki (III°)

Trzeci Stopień (Okuden Koe Ki) - Uzdrowiciela (Reiki Isha) stanowi kurs zaawansowany. Jest to trzecia i ostatnia lekcja Metody Reiki. Tylko osoba z trzecim, ostatnim poziomem wtajemniczenia w Reiki, osoba, która przeszła przez osiem stopni inicjacji, jest uprawniona do licencjonowanego leczenia duchowego innych osób w sposób całkowicie samodzielny. Stopień ten z jego ósma inicjacją, Znakiem Światłości (Sonten) i wszystkimi zaawansowanymi metodami uzdrawiania jak intensywna terapia dźwiękiem (Kotodama), harmonizowanie naczyń cudownych meridianów (Mo), leczenie dmuchnięciami czy makrobiotyką czyni pełnym Uzdrowicielem, Duchowym Lekarzem Wszystkich Chorób. Uzdrowiciel Reiki winien prowadzić własną klinikę (gabinet) stosując duchowe uzdrawianie Reiki jako metodę podstawową lub pracować w klinice innego Uzdrowiciela Reiki. Oczywiście może też podjąć pracę w szpitalu, domu starców, hospicjum czy innej organizacji medycznej w charakterze terapeuty. Jeśli nie może podjąć regularnej pracy uzdrawiania potrzebujących, niech poświęci chociaż jeden dzień w tygodniu na ofiarną pomoc chorym i cierpiącym. Każdy Uzdrowiciel Reiki zobowiązany jest zaintonować przynajmniej sto tysięcy razy Pieśń Uzdrawiania konfirmująca cechy doskonałego Uzdrowiciela i potęgi duchowej leczniczej mocy, zanim zostanie Nauczycielem Reiki Ryoho używającym Metody Bogów, Shinhiden. Uzdrowiciel powinien też nucić Pieśń Uzdrawiającej Mocy w czasie sesji udzielania Światła i Miłości Reiki. Oto słowa Cudownej Pieśni Uzdrowienia Bodhisattwy Michi:

"Nan-na-mou cheng-t'un-chin liu-ching-ch'iu-liu-ching
Ch'iu-chia-liu-ni-chia li-mou-li-mou-chia-liu-ni-chia
Pi-t'i-pi-t'i chia-liu-ni-chia A-pit'i-t'o-apien-t'o-a-pien-t'o
Chia-liu-ni-chia Shan-che-lo So-ha!"

Recytowanie tej cudownej Pieśni Uzdrowienia przynosi 10 wielkich uzdrawiających darów. Oczywiście, uzdrowiciel może też dla intensywnej praktyki wybrać opcjonalnie inną modlitwę afirmującą uzdrawianie i duchowe właściwości uzdrowiciela, o ile jest do jakiejś formy modlitwy przyzwyczajony.

Trzeci Stopień Reiki składa się z jednej, ósmej z kolei inicjacji otwierającej w pełni Moc Leczenia i Dar Przekazu Reiki Ryoho. Stopień ten aktywizuje Wielki Ogień Reiki oraz wyższy zbiornik energii Ki znajdujący się wewnątrz głowy na poziomie oczu i czoła. Uzdrowiciel powinien dobrze opanować i rozwinąć zdolność uzdrawiania z pomocą oczu, leczenie samym spojrzeniem i inne bardziej zaawansowane terapie mentalne, także z użyciem kombinacji znaków. Udzielaj leczącego daru Reiki nie pobierając żadnych wymaganych opłat, jedynie dobrowolnie ofiarowane datki płynące ze szczerego serca uzdrowionej przez Reiki osoby. Podstawowym obowiązkiem Uzdrowiciela i Nauczyciela Reiki jest terapia, leczenie potrzebujących według duchowych metod Reiki. Nauczyciele Reiki i Uzdrowiciele stosujący Metodę Bogów z okolicy winni spotykać się często, chociaż raz w miesiącu lub raz na kwartał. Raz na trzy lata winien się odbyć zjazd wszystkich Nauczycieli i Uzdrowicieli Reiki. Nowo wtajemniczony Uzdrowiciel winien przynajmniej przez 5-7 lat ściśle współpracować ze swoim Nauczycielem Promotorem oraz także pod kierunkiem innych doświadczonych Nauczycieli. Trzeci Stopień powinien praktykować Shuyo-Ho medytując nad Światłem Bożym (Sonten) w punkcie Jednego Oka (Tentei) i ćwiczyć się w mentalnym przesyłaniu uzdrawiającego światła poprzez Oko (Moku). Zbiornik Tanden energizujemy światłem Choku Rei, zbiornik Kokoro energizujemy światłem Sei Hiki lub Dai Ko Myo, zaś zbiornik Tentei energizujemy symbolem Mao-son.

Rytuały Udzielania Reiki mogą być prowadzone przez doświadczonego Uzdrowiciela samodzielnie, jednakże adepci pierwszych dwóch Stopni powinni udzielać Reiki osobom chorym w kilka osób, a przynajmniej chodzić do potrzebujących na ich zaproszenie parami, po dwie osoby. Siła grupowego uzdrawiania może uleczyć najcięższe nawet przypadki. Dwie lub trzy osoby inicjowane mogą zdziałać cuda. W cięższych przypadkach winno współpracować 5-7 lub więcej osób inicjowanych.

Metoda inicjowania, Sotsugyo-Shiki została objawiona przez Niebiosa (Sonten) i nawet w najdrobniejszym szczególe nie powinna być zmieniona. Inicjowanie w Reiki z pomocą starożytnych mistycznych znaków zostało umocnione przez mistyczne Objawienie i Oświecenie na świętej górze Kuriyama. Polecanym jest aby każdy nowoinicjowany Uzdrowiciel Reiki udał się niezwłocznie na szczyt wysokiej góry i spędził 21 dni w milczeniu i samotności medytując ze światłem promiennym wewnątrz głowy, recytując Pieśń Uzdrowienia i zachowując ścisły post (pijąc tylko źródlaną wodę). Modlitwa i post pozwalają otrzymać ostateczny dar leczenia (Rei Ju) i wskrzeszania umarłych. Dobrze też odbyć pielgrzymkę na świętą górę Kuriyama. Każdy Uzdrowiciel i Nauczyciel Reiki winien przynajmniej przez siedem lat pracować na rzecz leczenia ubogich, cierpiących i umierających. Jest to praca pokornego służebnika Niebios (Sonten), a Nauczyciel Reiki winien być jedynie skromnym i pomocnym służebnikiem Niebios, pokornym i pracowitym pomocnikiem Boga (Kami). Lecząc ubogich spłacamy dług wdzięczności wobec Ojców. Uzdrowiciel praktykujący ceremonię inicjacji i synchronizacje (Rei Ju) z pomocą zbioru Niebiańskiej Metody rozpoczyna tym samym pracę na poziomie Shinhiden, czyli Czwarty Stopień, który nie wymaga już osobnej inicjacji, a jedynie trzech kolejnych synchronizacji przez Nauczyciela do pracy nauczania na poziomie Shoden, Okuden i Okuden Koe Ki. Uzdrowiciel Reiki winien intensywnie praktykować Ścieżkę Ognia, a Nauczyciel również Ścieżkę Wiatru jako specjalne ćwiczenia duchowe do swojej pracy.

Kręgi Uzdrawiania Reiki

Kręgi Uzdrawiania Reiki (KUR) najlepiej jak składają się przynajmniej z siedmiu osób, gdyż wtedy obecny jest w nich Anioł Oczyszczenia (Izume No Kami) oczyszczający świat ze zła i cierpienia oraz potęgujący uzdrawiającą Moc Reiki Ryoho. Najlepiej jak KUR jest prowadzony przez doświadczonego Nauczyciela Usui Reiki lub przez Shinan Kaku (Asystenta) przygotowującego się do pełnienia funkcji Nauczyciela Reiki. KUR może też być prowadzony przez adepta czwartego poziomu Usui Reiki, a program zajęć uzgodniony z opiekującym się Kręgiem Nauczycielem. Zasadniczo każdy inicjowany adept Usui Reiki powinien współpracować z najbliższym dla swego miejsca zamieszkania Kręgiem Uzdrawiania Reiki uczestnicząc w spotkaniach na jakichś regularnych zasadach. Pracą KUR jest wspieranie działań Nauczyciela i Uzdrowicieli Usui Reiki w ich uzdrowicielskiej pracy poprzez asystowanie w leczniczych zabiegach Reiki dla chorych i cierpiących, wspieranie potrzebujących uzdrowienia poprzez grupowy przekaz Reiki, opieka nad chorymi i umierającymi, a także odwiedzanie biednych i samotnych. Krąg Uzdrawiania Reiki składający się z adeptów na poziomach Shoden (Pierwszy Stopień) najlepiej jak rozpoczyna się od rozpalenia ognistej pochodni (Lampy Oliwnej) lub dużego płomienia w inny sposób. W rozpalonym ogniu spalają się wszelkie subtelne, negatywne emanacje chorobowe. Ogień oczyszcza pomieszczenie w którym odbywa się uzdrawianie duchowe. Jeśli zapalamy świece, powinno ich być 3, 5 lub więcej. Przewodnik KUR prowadzi Rytuał Uzdrawiania (Shuyo-Ho) w intencji potrzebujących uzdrowienia w ten sposób, że adepci podnoszą obie dłonie przed serce, wnętrzem do wewnątrz Kręgu i mentalnie transmitują światło Reiki do osoby której imię i nazwisko zostaje głośno wymienione. Z wdechem wchłania się światło Reiki gromadząc je w zbiorniku Tanden w dole brzucha, a z wydechem posyła się z Tanden poprzez dłonie silny strumień światła do osoby potrzebującej. Shuyo-Ho jest grupową transmisją Reiki na odległość przeznaczoną do praktykowania dla osób osiągających poziom Shoden. Siła grupowego uzdrawiania może uleczyć nawet najcięższe przypadki. Zdarza się, że nawet dwie lub trzy osoby inicjowane zjednoczone razem w przekazie Ki mogą zdziałać cuda. Adepci spotykający się razem w KUR pozdrawiają się (witają i żegnają) składając razem dłonie przed piersią, skłaniając tułów i mówiąc słowa Choku Rei (Bądźcie Zdrowi, Bądź Zdrów), tak jak ma to miejsce w starożytnych japońskich świątyniach medycznych.

Anshin Rytsu Mei

Moc energetyczną pierwszej inicjacji Rei Ki (Ziemia, Chi) rozwija się i umacnia poprzez stabilizację myślenia za pomocą ćwiczenia zwanego "śledzeniem" lub liczeniem oddechów. W praktyce oznacza to oddychanie wazowe (Misogi) w odpowiednim rytmie. Najprostsze ćwiczenie to liczenie oddechów w sesji powiedzmy 100 głębokich, rytmicznych i dolnobrzusznych oddechów. Praktykę taką nazywamy Haragei. Moc energetyczną drugiej inicjacji Rei Ki (Woda, Sui) rozwija się i umacnia poprzez ćwiczenie medytacji wyciszania i utwierdzania umysłu. Praktyka ta jest gruntownym uspokajaniem, rozluźnianiem i wyciszaniem naszych emocji i myśli tak, żeby umysł mógł przez jakiś czas trwać w ciszy utrzymując jedynie mocna pozycję siedzenia w Seiza (Sei znaczy skała, a Za znaczy siedzenie). W przypadku trzeciej inicjacji (Ogień, Ka) odpowiednim jest ćwiczenie zatrzymywania oddechu, zwane też medytacją nie wypuszczania oddechu. Zaczynamy Misogi i dochodzimy po kolejnym wdechu do aktu zatrzymania oddechu uświadamiając sobie jak Ki krąży wewnątrz naszego ciała, pomiędzy Zarządcami i w sieci kałów energetycznych. Kiedy już nie możemy dłużej utrzymać zatrzymanego wdechu robimy wydech bacząc aby zatrzymanie nie dało napięć ani duszności. Ćwiczymy to ostrożnie i bardzo delikatnie. W odniesieniu do czwartej inicjacji (Wiatr, Fu) mamy w Rei Ki medytację odzwierciedlania Doskonałej Postaci (Formy). W istocie jest to medytacja nad doskonałością naszej wewnętrznej, boskiej Natury i nad przejawieniem tej Doskonałej Natury. Wspomnijmy jeszcze piątą medytację aby było wiadomo czego się trzymać na początku stopnia Oku Den czyli przy piątej z kolei inicjacji (Eter, Pustka, Ku) w sferę energii niebiańskiej (Ki niebios) z symbolem Choku Rei. Piątą lekcję pogłębiamy i rozwijamy z pomocą medytacji jaśniejącego jak pogodne niebo osadzenia się w Sanmai (Ekstazie Blasku). Jest to nic innego jak osadzenie się w świetle prawdziwej Jaźni, Duszy (Rei). Przy pierwszej inicjacji robimy pierwszą medytację, przy drugiej inicjacji zaczynamy pierwszą medytacją i po jakimś czasie wchodzimy w drugą medytację, która jest zasadnicza i powinna trwać najdłużej. I tak kontynuujemy ten proces dodawania kolejnej medytacyjnej fazy aż przy piątej lekcji będziemy mieć całkiem przyzwoicie długą, pięcioelementową praktykę medytacyjną, która przynależy do grupy ćwiczeń Rei Ki ogólnie nazwanych Anshin Rytsu Mei, które to ćwiczenia działają intensywnie pobudzająco dla naszego wzrostu duchowego. Istnieje cała gama oddechowo-medytacyjnych ćwiczeń dla wzrostu energii Ki i rozwoju duchowej świadomości, tak, że ścieżka Rei Ki jest też ścieżką w której poprzez uzdrowicielską pracę osiągamy duchową Realizację, Oświecenie (Shomei).

Reiki by Usui


Copyrights © 1997-2008 by Polska Wspólnota Uzdrowicieli Usui Reiki. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: info@usuireiki.pl